webkwestie Indonesië

Leerkracht

 • Titel: Indonesië
 • Onderwerp:
   • Begrip voor de situatie in Indonesië nu.
   • Begrip voor Indische mensen in Nederland.
 • Schooltype:
   • Basisonderwijs, Groep 7 en 8
   • Voortgezet Onderwijs, brugklas
 • Vakgebieden: Maatschappijleer, geschiedenis
 • Uitvoering door: 4 leerlingen
 • Tijdsinvestering: 4 x 45 minuten
 • Opbrengst:
   • Verslag met behulp van (digitale) camera in de vorm van reportage/journaalverslag.
   • Verwerken van gegevens ín een videoverslag
   • Verslag maken in reportage vorm.
 • Leerpunten:
   • Verzamelen van kennis over Indonesië:
   • geschiedenis
   • maatschappelijk
   • politiek
   • begrip voor Indische mensen in Nederland
 • Extra materialen:
   • (digitale) camera
   • materialen voor achtergrond : papier verf
   • Indien er géén (digitale) videocamera beschikbaar is kunnen de kinderen hun reportage ook met PowerPoint presenteren aan de groep.
 • WebQuestmaker:
   • DJ de Bie

Uitgebreide beschrijving:

 • Doel: Met deze webkwestie leren de kinderen de geschiedenis van de relatie tussen Indonesië en Nederland en de gevolgen daarvan die tegenwoordig nog steeds merkbaar zijn :
   • hoe lang Indonesië een kolonie van Nederland is geweest
   • hoe de omgang van de Nederlanders met de Indonesiërs is geweest
   • hoe de houding van de Nederlandse overheid is geweest in de Indonesische drang naar zelfstandigheid
   • Indonesië in WO2
   • hoe het voor Indische mensen is om in Nederland te wonen
   • Inzet: Deze webkwestie is te gebruiken bij de geschiedenismethode ‘Bij de tijd, groep 8’ (versie 2). Verder is deze webkwestie te gebruiken als Indonesië in het nieuws behandeld wordt, of op andere manieren ter sprake komt bij uw leerlingen.
 • Materiaal: per tweetal één computer (dit kan ook afwisselend) met een tekstverwerkingsprogramma en Internet, digitale camera woordenboek voor kinderen, printer, papier, pen, liniaal en klemborden (evt. met een potlood).
 • Opdracht: de leerlingen verzamelen middels de webkwestie (onderwerpen die in de documentaire aan de orde moeten komen) op het Internet gegevens over Indonesië. De gegevens kunnen in een willekeurig programma geordend worden. Het handigst is te werken met Word of PowerPoint.
 • Verwerking: de kinderen maken aan de hand van de door hen gevonden gegevens een documentaire over Indonesië. De documentaire bestaat uit de onderdelen die in de webkwestie worden aangedragen:
   • de geschiedenis van de kolonie Indonesië
   • de Nederlanders in Indonesië in de WO2
   • de houding van de Nederlandse regering t.o.v. het verlangen naar zelfstandigheid
   • de ervaringen van Indische mensen in Nederland
 • De documentaire die de kinderen hebben gemaakt wordt aan de rest van de groep getoond. De kinderen beoordelen de documentaire aan de hand van de beoordeling Als er geen apparatuur en software voor handen is om een documentaire te maken kunnen de kinderen een PowerPointPresentatie of een krantenartikel maken.
 • Beoordeling: gebeurt aan de hand van de criteria/ de eisen die aan de opdrachten zijn gesteld. De leerlingen geven een ander groepje een beoordeling aan de hand van punten. De leerlingen geven een ander groepje punten met betrekking tot de werkhouding op de verschillende gestelde criteria. Vanuit deze punten volgt een cijfer en vanuit dit cijfer volgt een opmerking voor een volgende webkwestie. Vanuit deze opmerkingen hopen wij dat de leerlingen gemotiveerd blijven en ook weer een volgende webkwestie willen gaan beantwoorden/oplossen.

Banners afkomstig van: